За ЧОУ

История

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ“

Училището е разкрито през 2005 година със Заповед № РД-14-48 на МОН

   В ЧОУ „ Бъдеще“ се обучават деца  от І-ви до VІІ-ми клас със засилено изучаване на английски език. Организирана е целодневна организация на учебните занимания със следобедна занималня с осигурени пълноценно хранене и организиран отдих.

  Учители с богат професионален опит и отлична квалификация се стремят да развият творческите заложби и индивидуалните способности на учениците.

  Доктор Галина Димитрова , доктор по литература за деца и юноши, преподавател по Български език и литература на учениците от пети до осми клас, Десислава Димитрова – Борисова ,  доктор по българска морфология , учител по български език и английски език.

  Малкият брой ученици в паралелка придават спокойна атмосфера и възможност за индивидуална работа с всяко дете.

Ученето без стрес  е най-ползотворно и възпитава любов към знание, затова училището създава домашна атмосфера и сигурна училищна среда.

Чудесната спортна база на училището разполага с  открити и закрити тенис – кортове, зала за тенис на маса, мултифункционална спортна зала.

  Възпитаниците на ЧОУ «Бъдеще» развиват своите разностранни интереси и способности и в извънучилищни занимания по театър, изобразително изкуство, пиано, йога и различни спортни дейности.

  Разностранните си таланти децата изявяват в традиционните коледни концерти и базари, тържества по повод 3 март, отбелязване празника на славянската писменост и култура, Денят на Народните будители и много други инициативи.

   Посещението на театрални постановки и кинопрожекции, провеждането на екскурзии с учебна цел, както и създаденият литературен клуб, в който гостуват поети, писатели, журналисти, художници и музиканти, обогатяват и надграждат знанията на учениците.

    Още в начален етап малките ученици от ЧОУ «Бъдеще» участват на състезания и олимпиади, в които придобиват увереност и самочувствие, а високите им резултати са доказателство, че знанията им се трупат и обогатяват. 

   Четвъртокласниците и седмокласниците от ЧОУ «Бъдеще» са в челните места в класациите на МОН на Националните външни оценявания.

   Стъпка по стъпка преподавателският екип изгражда мислещи, креативни и критични млади хора, способни да вземат решения, да правят избор, свободни и отговорни, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, конкурентни в познанията си по български, английски език, математика и другите учебни предмети.

  „От скромно начало към големи успехи“ е мотото на ЧОУ „Бъдеще“, вече 15 години възпитаваме и изграждаме личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация като пълноценни граждани на демократичното общество, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят, хора, притежаващи общочовешки и национални ценности, с изявени индивидуални творчески заложби и развити лидерски способности .

Години история
0 +
Щастливи ученици
0 +
Изучавани предмети
0 +

Постижения

Трето място се присъжда на Катрин Аспарухова от ЧОУ „Бъдеще“ на МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “ МЛАДА СИНЯ ЗЕМЯ“.

ЧОУ „ Бъдеще“ в топ 10 на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ 28.03.2022 година

Гергана Димитрова Райкова

57 точки – VII клас

Никола Николаев Генчев

45 точки – VII клас

Гергана Евгениева Стойчева

41 точки – V клас

Магдалена Иванова Сендова

34 точки – VII клас

Емма Георгиева Сариева

23 точки – V клас

Лара Георгиева Сариева

20 точки – V клас

Учениците от ЧОУ „Бъдеще“ и ЧЕГ „Стоян Сариев“ Анна и Едуард Симонян са не само отличници, получили сертификати за високи постижения от изпитите на Кеймбридж. Те ни радват и със спортните си успехи. Анна стана вицешампион на България до 10 години и шампион на България на двойки до 12 години – тенис на маса. Едуард е бронзов медалист от Държавното Първенство на България до 15 години – тенис на маса. Поздравления и пожелания за успех в обучението и спорта!

Гергана Райкова