История

Частна езикова гимназия  „Стоян Сариев” е създадена през 1995 г. със Заповед  РД – 14 – 43 / 10.05.1995г. на Министъра на образованието и науката. Това е първото частно училище на територията на Пловдив и  област Пловдив.

Основател на училището е инж. Стоян Сариев –един от малкото предприемачи и родолюбиви българи, който смята, че  успелите хора дължат на обществото и децата си възможност за качествено образование. В този дух и по предложение на своя син Георги Сариев започва изграждане на едно ново и модерно училище.

Любомир Христов, първи директор на Държавната английска гимназия-  Пловдив   разработва идеята и я  предлага на инж. Сариев.

Инж. Стоян Сариев в рамките на  пет години  реализира този мащабен проект , като не пести сили и средства в стремежа си за създаде модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното общество.

Десет години след откриване на Частната езикова гимназия  проектът се разширява и се създава  Частно основно училище „Бъдеще“ за ученици от 1 до 7 клас. Това дава възможност да се затвори цикълът за обучение  на три етапа- начален, прогимназиален и гимназиален . Изучаването на английски език е приоритет наравно с изучаване на българския език.

Тук идва  поканата на  университет Кеймбридж  и Британският  съвет за образование за съвместно развитие и сътрудничество. Това дава  възможност за създаване на Изпитен център на Кеймбридж към Частната езикова гимназия „Стоян Сариев“  за цяла  Южна България. Сертификатът е пожизнен и признат в цял свят. До днешна дата над 318 ученика са придобили успешно правото  да продължат образованието си в най-престижните университети в цял свят – Япония,  Великобритания  и  „Бръшляновата лига“- Съединените американски щати.

Непосредствено след този успех , Министърът на образованието даде възможност да се разкрие Център за професионално образование към Частна езикова гимназия „ Стоян Сариев“ . Лицензът на Центъра е за десет специалности за реализиране на професионално развитие на хора от различни възрасти и съсловия.

Всички тези институции се обединиха в Образователен комплекс „Стоян Сариев“