Екип

Галина Иванова Вълчева-Димитрова
учител по български език и литература, V- XII клас

Родена през 1975 г. в гр. Раднево. Завършва специалностите Журналистика (1998) и Българска филология като магистър в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1999). От 1999 г. до днес преподава Български език и литература на ученици /5-12 клас/ и води семинарни занятия на студенти филолози и педагози. През 2017 г. защитава дисертация и получава образователна и научна степен Доктор по Литература за деца и юноши. Има множество участия в научни форуми /включително международни/, както и многобройни научни, журналистически и литературни публикации в национални и чуждестранни специализирани издания. Има издадени четири книги, като петата е под печат. Удостоена с десетки литературни награди, член на СБП и СБЖ.

Стоян Стоянов
преподавател по История и цивилизация в гимназиален етап

Роден в Пловдив през 1985 година. През 2008 година завършва степен бакалавър в ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност „История“, а през 2011 година и магистратура Дипломация и международни отношения. Има придобити V – та и IV – та Професионално – квалификационна степени

 

Гергана Василева
преподавател по История и цивилизация в прогимназиален етап и учител по Философски цикъл в гимназиален етап

Родена в Пловдив през 1988 година. През 2008 година завършва степен бакалавър в ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност „История“, а през 2011 година и магистратура „Българската история в Балканския и европейски контекст“. Има придобита V – та  Професионално – квалификационна степен. През 2022 г. завършва и магистратура „Обучение по информационни технологии в прогимназията“.

Елеонора Ангелова
Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Родена в Попово през 1999 година. През 2022 година завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Биология и химия“

Никола Киричев
учител по английски език VIII - XI клас
Елена Здравкова-Москова
учител по испански език

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Испанска филология, степен бакалавър.

Юлияна Матейчина
учител по Немски език и химия и опазване на околната среда

Образование: 1981 – 1988 г.– ВИХВП – инженер-технолог – технология на микробиологичните и ферментационни продукти , притежава и педагогическа правоспособност учител по немски език, V професионална квалификационна степен

Димитър Ангелов
учител по английски език

Завършил е средното си образование в СОУ Св. Княз Борис I град Асеновград през 2013 г. И висше образование в ПУ – Паисий Хилендарски през 2017 г. Специалност – Лингвистика с Информационни Технологии (Английски и Испански) Притежава и специалност Методика на обучението по Английски Език, както и сертификат CAE (Certificate in Advanced English) на ниво С1 по европейската езикова рамка.

Надка Цветанова Милкова
преподавател по Български език и литература VIII- XII клас

Завършва ВТУ „Кирил и Методий” гр. В. Търново, магистър Българска филология

Антоанета Дангалова
учител по Информатика и математика V- XII клас

Завършва ПУ „П.Хилендарски“, специалност Математика, допълнителна специалност – информатика и информационни технологии.

Яница Арабаджиева
учител по математика VIII- XII клас
Нина Бекирска
учител по Човекът и природата и Биология и здравно образование

Родена през 1985 година в Пловдив. През 2010 година завършва   ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив, степен – бакалавър, специалност „Биология“. През 2012 годинапридобива степен-магистър със специалност „Биоразнообразие, еколигия и консервация“

Константина Грънчарова
Учител по Английски език I - VII клас

Родена през 1997г. в град Бургас. През 2016г. завършва средното си образование в ГПНЕ “Гьоте“, гр. Бургас, а през 2023г. придобива степен бакалавър в ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, специалност – Лингвистика с Информационни Технологии (Английски и Руски език)

Христо Кирев
, учител по физическо възпитание и спорт V- XII клас
Иванка Янкова
медицинска сестра в ЧЕГ „Стоян Сариев“ и ЧОУ „Бъдеще“

Начални учители в ЧОУ „Бъдеще“

Мария Хронева Иванова
начален учител

Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- Начална училищна педагогика, специализация-музика – магистър, І ПКС.

Теменужка Батаклиева
начален учител

Завършила е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална училищна педагогика, специализация Физическо възпитание.

Юлияна Запрянова
начален учител

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. През 2021 година придобива V ПКС към СУ „Климент Охридски“

Виктория Василева
начален учител

Завърила е ПУ „П.Хилендарски“ , бакалавър в специалност начална педагогика с чужд език

Алисия Митракева
начален учител
Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност „Социална педагогика“ бакалавър- 2016 г. 
През 2018 г. „Позитивна психология“- магистър.
През 2023 г. придобих и специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – магистър.