Прием

Критерии за прием за 100 % безплатно обучение

в ЧОУ”Бъдеще„ и ЧЕГ „Стоян Сариев”

Без ограничения за район, град  или държава при кандидатстване!

Прием  за    клас  клас  и VIII клас

КритерииМакс. брой точкиБалообразуванеПриложени документи
Дете с таланти  в спорт, изкуства, наука6По 2 т на нивоНагради на регионално, национално , международно ниво
Дете с проблем или обучителни трудности44ТЕЛК
Друго дете от семейството, завършило училището22Копие от диплома на ученик, завършил училището
Друго дете от семейството, записано в училището44Сл.бележка от училището
Допълнителни точки за всяка учебна година,която детето е обучавано  в учебното заведение, но не повече от 3 точки1-3По 1 т на годинаСлужебна справка от архива на училището
Дете без 1 или 2 ма родители66 точкиАкт за смърт на родител
Дете на служители, работещи на първа линия в сферата на образованието, здравеопазването и министерството на вътрешните работи6По 3 т.на родителСл.бележка с изх. № и мокър печат от работодател
Деца близнаци и тризнаци62 т детеАкт за раждане на всяко дете
Деца на родители завършили училището3По 1,5 т. на родителКопие от диплом за завършено образование в  училището
Общ брой точки:40  

За учебната 2022/2023 г година обявяваме  безплатен прием за I,V  и VIII клас –  двама ученика на паралелка от двата пола.  Безплатният прием е за целият етап на обучение –от 1 до 4 клас, от 5-  до 7 клас и от 8 до 12 клас.

В сайта на училището ще бъде въведена необходимата информация.

Кандидатстването се извършва със Заявление по образец от родител или настойник на ученика.

Поради  противоепидемични мерки в страната заявленията се подават на място в сградата на училището след 14:00 ч до 16:30 ч  сряда и четвъртък.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисия.

Прием на заявления 

Първо класиране :  от 21  февруари 2022 г до 28 март   2022 г

Обявяване свободни места  за второ класиране – 29 март 2022 г

Второ класиране : от 30 март 2022 г до 14 април 2022 г

Обявяване свободни места за трето класиране  – 15 април 2022 г

Трето класиране : от 15 април  2022 до 4 май 2022 г

Край на кампанията : 5 май 2022 г

В случай , че свободните места се запълнят в някое от класиранията, няма да се обявя-ват повече свободни места.

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.