Прием

Платен приемЗаявления
Платен прием ЧОУ „Бъдеше“Заявление платен прием
Платен прием ЧЕГ „Стоян Сариев“заявление
Безплатен приемЗаявление безплатен прием1,5,8 – 2024
Критерий Безплатен приемЗаявление 

Критерии

Макс. брой точки

Балообразуване

Приложени документи

Дете с таланти  в спорт, изкуства, наука

6

По 2 т на ниво

Награди на регионално, национално , международно ниво

Дете с проблем или обучителни трудности

2

2

ТЕЛК

Друго дете от семейството, завършило училището

2

2

Копие от диплома на ученик, завършил училището

Друго дете от семейството, записано в училището

4

4

Сл.бележка от училището

Допълнителни точки за всяка учебна година,която детето е обучавано  в учебното заведение, но не повече от 3 точки

1-3

По 1 т на година

Служебна справка от архива на училището

Дете без 1 или 2 ма родители

6

6 точки

Акт за смърт на родител

Дете на служители, работещи на първа линия в сферата на образованието, здравеопазването и министерството на вътрешните работи

3

              3

Сл.бележка с изх. № и мокър печат от работодател

Деца близнаци и тризнаци

6

2 т дете

Акт за раждане на всяко дете

Деца на родители завършили училището

3

По 1,5 т. на родител

Копие от диплом за завършено образование в  училището

Общ брой точки:

35

 

 

 

Кандидатстването се извършва с подаване на Заявление – образец от родител или настойник на ученика.

Комисия , определена със заповед на Директора в срок от 5 работни дни оповестява резултатите от класирането.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисията.

 

 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.

За учебната 2022/2023 г година обявяваме  безплатен прием за I,V  и VIII клас –  двама ученика от паралелка от двата пола.  Безплатният прием е за целият етап на обучение –от 1 до 4 клас, от 5-  до 7 клас и от 8 до 12 клас.

В сайта на училището е въведена необходимата информация.

Кандидатстването се извършва със Заявление по образец от родител или настойник на ученика.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисия.

В случай , че свободните места се запълнят в някое от класиранията, няма да се обявяват повече свободни места.