Прием

2025 –  ЮБИЛЕЙНА  ГОДИНА

30 години от основаването на

Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“

 

Как детето Ви да получи добра подготовка в елитно частно училище, без това да струва скъпо?

      Частно основно училище „Бъдеще” и Частна езикова гимназия „Стоян Сариев” предлагат  непрекъснат учебен процес.

       Политиката на училището е да се работи с по-малък брой деца. Това се отразява веднага на качеството на преподаване и  усвояване на знания от учениците. Работи се индивидуално с всеки един ученик.

       В основния етап учениците са до 8 , а в прогимназиален етап до 12 плащащи такса.  В  гимназията учениците са не повече от 16.

Таксата за 2024-2025  година е 3210 евро за I – IV  клас.

От V до XII клас таксата е 3490 евро.

      Предлага се занималня за учениците от 1 до 4 клас, която е калкулирана в цената. До 17.30 часа всеки работен ден  в занималнята  се подготвят уроци за следващия ден.

         От V до VII клас учениците могат да ползват допълнителни услуги  за подготовка на НВО / национално външно оценяване /  и матури по предметите БЕЛ, Математика и Английски език от 14.30 до 16.00 часа. За предмети като химия, физика, биология, история, география и други предлагаме консултации и индивидуална работа  в определени дни от седмицата.

Не говорите български език?! Ние ще ви помогнем с удоволствие. Предлагаме интензивно обучение по езика в рамките на 3 месеца при минимална такса от 250 евро месечно.

  Училището притежава две закрити спортни зали , както  и две   модерни футболни игрища снабдени със специална настилка и лед осветление. Това е още една възможност за спорт и игри на открито, освен в закритата спортна зала        

 Образователната институция е изпитен център на Кеймбридж. Условията за подготовка и явяване за Кеймбридж сертификат  са фиксирани в договор за обучение . Изпитите се провеждат в училището- устно и писмено, а изпитните работи се изпращат в Кеймбридж за оценяване.  Сертификатът  на Кеймбридж е  пожизнен.  

   НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА  за  2024-2025 година стартира от  13 февруари 2024

Платен приемЗаявления
Платен прием ЧОУ “Бъдеше”Заявление платен прием
Платен прием ЧЕГ “Стоян Сариев”заявление
Безплатен приемЗаявление безплатен прием1,5,8 – 2024
Критерий Безплатен приемЗаявление 

Критерии

Макс. брой точки

Балообразуване

Приложени документи

Дете с таланти  в спорт, изкуства, наука

6

По 2 т на ниво

Награди на регионално, национално , международно ниво

Дете с проблем или обучителни трудности

2

2

ТЕЛК

Друго дете от семейството, завършило училището

2

2

Копие от диплома на ученик, завършил училището

Друго дете от семейството, записано в училището

4

4

Сл.бележка от училището

Допълнителни точки за всяка учебна година,която детето е обучавано  в учебното заведение, но не повече от 3 точки

1-3

По 1 т на година

Служебна справка от архива на училището

Дете без 1 или 2 ма родители

6

6 точки

Акт за смърт на родител

Дете на служители, работещи на първа линия в сферата на образованието, здравеопазването и министерството на вътрешните работи

3

              3

Сл.бележка с изх. № и мокър печат от работодател

Деца близнаци и тризнаци

6

2 т дете

Акт за раждане на всяко дете

Деца на родители завършили училището

3

По 1,5 т. на родител

Копие от диплом за завършено образование в  училището

Общ брой точки:

35

 

 

 

Кандидатстването се извършва с подаване на Заявление – образец от родител или настойник на ученика.

Комисия , определена със заповед на Директора в срок от 5 работни дни оповестява резултатите от класирането.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисията.

 

 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.

За учебната 2022/2023 г година обявяваме  безплатен прием за I,V  и VIII клас –  двама ученика от паралелка от двата пола.  Безплатният прием е за целият етап на обучение –от 1 до 4 клас, от 5-  до 7 клас и от 8 до 12 клас.

В сайта на училището е въведена необходимата информация.

Кандидатстването се извършва със Заявление по образец от родител или настойник на ученика.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисия.

В случай , че свободните места се запълнят в някое от класиранията, няма да се обявяват повече свободни места.