BulgarianEnglish

Прием

Критерии за прием за 100 % безплатно обучение

в ЧОУ”Бъдеще„ и ЧЕГ „Стоян Сариев”

Без ограничения за район, град  или държава при кандидатстване!

Прием  за    клас  клас  и VIII клас

Платен приемЗаявления
Платен прием ЧОУ “Бъдеше”Заявление платен прием
Платен прием ЧЕГ “Стоян Сариев”заявление
Безплатен приемЗАЯВЛЕНИЕ безплатен прием 1,5,8 клас

 

Критерии

Макс. брой точки

Балообразуване

Приложени документи

Дете с таланти  в спорт, изкуства, наука

6

По 2 т на ниво

Награди на регионално, национално , международно ниво

Дете с проблем или обучителни трудности

2

2

ТЕЛК

Друго дете от семейството, завършило училището

2

2

Копие от диплома на ученик, завършил училището

Друго дете от семейството, записано в училището

4

4

Сл.бележка от училището

Допълнителни точки за всяка учебна година,която детето е обучавано  в учебното заведение, но не повече от 3 точки

1-3

По 1 т на година

Служебна справка от архива на училището

Дете без 1 или 2 ма родители

6

6 точки

Акт за смърт на родител

Дете на служители, работещи на първа линия в сферата на образованието, здравеопазването и министерството на вътрешните работи

3

              3

Сл.бележка с изх. № и мокър печат от работодател

Деца близнаци и тризнаци

6

2 т дете

Акт за раждане на всяко дете

Деца на родители завършили училището

3

По 1,5 т. на родител

Копие от диплом за завършено образование в  училището

Общ брой точки:

35

 

 

 

Кандидатстването се извършва с подаване на Заявление – образец от родител или настойник на ученика.

Комисия , определена със заповед на Директора в срок от 5 работни дни оповестява резултатите от класирането.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисията.

 

 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.

За учебната 2022/2023 г година обявяваме  безплатен прием за I,V  и VIII клас –  двама ученика на паралелка от двата пола.  Безплатният прием е за целият етап на обучение –от 1 до 4 клас, от 5-  до 7 клас и от 8 до 12 клас.

В сайта на училището ще бъде въведена необходимата информация.

Кандидатстването се извършва със Заявление по образец от родител или настойник на ученика.

Поради  противоепидемични мерки в страната заявленията се подават на място в сградата на училището след 14:00 ч до 16:30 ч  сряда и четвъртък.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисия.

В случай , че свободните места се запълнят в някое от класиранията, няма да се обявя-ват повече свободни места.

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.

ЧОУ “Бъдеще“ с футболни паралелки за най-малките

През новата учебна година – 2022/2023 г., ЧОУ “Бъдеще“ стартира иновативна за България образователна програма, насочена към деца с изявен интерес към футбола. В желанието си да се развиваме и да обогатяваме портфолиото от образователни услуги, които предлагаме, решихме да създадем футболни паралелки за деца от подготвителен до 4 клас. Те ще обединяват целодневната общообразователна подготовка с всекидневни двучасови тренировки по футбол. По този начин ще продължим нашата философия да насърчаваме физическата активност и здравето на децата, както и възможността да развиват своите таланти. Основен фокус ще бъде поставен върху балансирана спортна и общообразователна програма в безопасна и позитивна среда. Треньорът Стефан Стоянов, едно от най-известните и доказани имена в обучението на млади надежди във футбола, ще предаде своя опит и знания на нашите ученици. Кариерата му стартира в частна юношеска школа “Реал” Пловдив, където работи 3 години. След това преминава към клуб “Ботев-2002”, където постига множество успехи и за шест години печели редица турнири и първенства. През 2011 година Стефан Стоянов се присъединява към Ботев (Пловдив), а през годините формациите, които води, успяват да завоюват редица високи отличия и награди.

Докато децата развиват любовта си към спорта, качества като екипност и отговорност, и сбъдват своите футболни мечти под менторството на Стефан Стоянов, педагозите от ЧОУ “Бъдеще“ ще продължат да поддържат високо ниво на образователните стандарти. Наред със задължителните учебни часове, предвидени от МОН, сме включили допълнително изучаване на английски език и различни извънкласни дейности по избор.

Всичко това ще се случва в базата на ЧОУ “Бъдеще“, като по този начин децата бързо и лесно ще се адаптират, а родителите ще бъдат улеснени в своя ежедневен график.

Всяка паралелка ще включва до 10 десет ученика, което гарантира индивидуален подход и грижа за Вашите деца. Местата са ограничени!

За повече информация може да се свържете с нас на имейл – info@sarievschools.eu или на телефон 0898580522; 0886836372; 0882355500