BulgarianEnglish

Новини

Посещение на РД Архиви Пловдив - октомври 2022 година

На 25 октомври 2022 година бе проведен изнесен урок на тема История и функция на държавните архиви! Учениците от 7 клас бяха запознати с дейността на културната институция. Те получиха лщбопитна информация как се съхраняват и обработват архивните фондове, които се съхраняват в архивохранилищата на сградата.