Иновативно училище

 През 2017 година Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Сред тях е частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ – Пловдив със своя проект – Виртуална библиотечна платформа ЧЕГ “Стоян Сариев“.

Виртуалната библиотечна платформа на ЧЕГ “Стоян Сариев“ е ориентирана към по-ефективното използване на информационните ресурси във връзка с училищното обучение. В този смисъл, ролята й е да бъде информационен център, имащ за цел координирането и обогатяването на учебния материал. От новата учебна година 2017/2018 колективът на ЧЕГ „Стоян Сариев“  ще превърне въпросната  виртуална  платформа в място, където се представят модерни форми на преподаване, разгръщащи нови възможности пред учениците, а именно да усвоят, затвърдят и  доусъвършенстват  своите познания по всички предмети заложени в учебния план.

Образователната платформа е свързващо звено между всички участници в обучителния процес, в която е събрана цялата необходима база данни, свързана с изучаваната материя- сканирани литературни произведения, статии на изучавани от учениците автори и видео уроци, обхващащи основните ключови теми по всички предмети заложени в учебния план от 8 до 12 клас. Нещо повече, с цел подкрепа и насърчаване  творческото развитие на обучаващите се, е предвидено създаването на раздел поместващ домашни работи, есета, проекти, презентации, макети, различни разработки на учениците в училището, както и заснети турнири, проведени на територията на ЧЕГ „Стоян Сариев“. Не на последно място е предвидено превеждането на част от съдържанието на виртуалната библиотечна платформа на чужд език (английски).