Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

ЧОУ Бъдеще

ЧОУ “Бъдеще” е разкрито със Заповед №РД14-58 от 14.06.2005 г.

гр.Пловдив, Бул.”Шести септември” 252, тел/факс: 032/62-26-56

4000 Пловдив, бул. „Шести септември” 252, тел. 032/622-656, факс 032/622-656,

 info@sarievschools.eu

Прием на ученици

Първи клас необходими документи:

1 Удостоверение за завършена подготвителна група.

2 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

3 Копие от акт за раждане.

4 Заявление за записване.

  • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
  • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/

Пети клас необходими документи:

1 Удостоверение за завършен клас.

2 Удостоверение за преместване.

3 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

4 Копие от акт за раждане.

5 Заявление за записване.

Приемът ще се извършва по документи от  Февруари месец за следващата учебна година.

Освен всички предимства на образователния процес, осъществяван по програмите на МОН, по – малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес .

Учениците в ЧОУ “Бъдеще”получават безплатни консултации по всички предмети и допълнителни занимания, съобразени с нивото и потребностите им.

Класовете са до 16 деца в паралелка, което дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
Формират се умения за ефективна организация на времето за самоподготовка.

Възпитанието и обучението са според държавните образователни изисквания.
Основен акцент е поставен на английския и българския език, между които се разпределят часовете по ЗИП.

Такса за обучение

Таксата за обучение в ЧОУ “Бъдеще” включва:

  • Целодневни занимания, спорт и игри, занимания по английски език, дейности по интереси, , медицинско обслужване, застраховка “живот”.

Следобедна занималня за ученици от І -ІV клас и V – VІІ клас / от 14.30ч. до 17.00ч.

Работа в малки групи, позволяваща индивидуален подход към всяко дете;

Седмична такса : 75 лв.,  цена за ден : 15лв.

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ КЪМ

ЧОУ„БЪДЕЩЕ”

Начало първа седмица от месец юни.

Летни занимания за деца от 6 до 12 години

Полудневна занималня : 9:00 до 13:30 часа

Целодневна занималня: 9:00 до 16:30 часа

Във всяка от групите се работи с максимум 10 деца.

– Забавна логика и математика

– Развитие на логика, мислене, памет и въображение

– Годишен преговор на учебния материал и подготовка за следващата учебна година

– Английски език

– Български език

– Литературно четене на произведения

– Занимания по интереси

– Спорт: тенис на маса, тенис на корт

– Посещения на забележителности в и извън града

– Постоянна връзка родител-ръководител

Частно Основно Училище “Бъдеще”

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

  • В подготвителна група /с изучаване на английски език/
  • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
  • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/
Приемът ще се извършва по документи от . Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, спорт и игри, занимания по английски език, дейности по интереси.
Транспорт и храна, тенис на корт, тенис на маса, йога, пеене, индивидуални занимания по пиано  се заплащат допълнително по цени, утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Начален етап на основната образователна степен

І – ІV клас

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ОСНОВНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

НАЧАЛЕН ЕТАП

КЛАСОВЕ

І

ІI

ІII

ІV

І – ІV

Брой учебни седмици

31

32

32

32

Учебна година

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

1

2

3

4

5

     6

7

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

889

Български език и литература

217

7

224

7

224

7

224

7

889

2.

ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ

256

I Чужд език – английски език

64

2

96

3

96

3

256

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

476

Математика

124

4

112

3,5

112

3,5

128

4

476

4.

ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

111

Роден край

31

1

31

Човекът и обществото

48

1,5

32

1

80

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

112

Околен свят

32

1

32

Човекът и природата

32

1

48

1,5

80

6.

ИЗКУСТВА

444

Музика

62

2

64

2

48

1,5

48

1,5

222

Изобразително изкуство

62

2

48

1,5

64

2

48

1,5

222

7.

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

127

Домашен бит  и техника

31

1

32

1

32

1

32

1

127

8.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

286

Физическо възпитание и спорт

62

2

64

2

80

2,5

80

2,5

286

ОБЩО ЗА ЗП:

589

19

640

20

736

23

736

23

2701

Б

задължителноизбираема подготовка (ЗИП)

93

3

64

2

64

2

64

2

285

1.

Български език и литература

31

1

32

1

32

1

32

1

127

 2. Английски език

62

2

32

1

32

1

32

1

158

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП:

682

22

704

22

800

25

800

25

2986

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

124

4

128

4

128

4

128

4

508

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП /включват се предвидените часове за СИП/:

713

22

736

22

864

25

864

25