Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

ЧОУ Бъдеще

ЧОУ “Бъдеще” е разкрито със Заповед №РД14-58 от 14.06.2005 г.

гр.Пловдив, Бул.”Шести септември” 252, тел/факс: 032/62-26-56

4000 Пловдив, бул. „Шести септември” 252, тел. 032/622-656, факс 032/622-656,

 info@sarievschools.eu

Прием на ученици

 

 Свободни:
1 Клас: 5 места
5 Клас: 4 места

 

Първи клас необходими документи:

 

1 Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

2 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

 

3 Копие от акт за раждане.

 

4 Заявление за записване.

 

 • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
 • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/

 

Пети клас необходими документи:

 

1 Удостоверение за завършен клас.

 

2 Удостоверение за преместване.

 

3 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

 

4 Копие от акт за раждане.

 

5 Заявление за записване.

 

Приемът ще се извършва по документи от  Февруари месец за следващата учебна година.

 

Освен всички предимства на образователния процес, осъществяван по програмите на МОН, по – малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес .

 

Учениците в ЧОУ “Бъдеще”получават безплатни консултации по всички предмети и допълнителни занимания, съобразени с нивото и потребностите им.

 

Класовете са до 16 деца в паралелка, което дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
Формират се умения за ефективна организация на времето за самоподготовка.

 

Възпитанието и обучението са според държавните образователни изисквания.
Основен акцент е поставен на английския и българския език, между които се разпределят часовете по ЗИП.

 

 

   

  Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, охрана, медицинско обслужване и застраховка.

  Храна, тенис на корт, тенис на маса, йога, изобразително изкувство, снукър, пеене, индивидуални занимания по пиано  се заплащат допълнително по цени, утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.

   

   

   

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

  Начален етап на основната образователна степен

  І – ІV клас

  КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

  ОСНОВНА

  ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

  НАЧАЛЕН ЕТАП

  КЛАСОВЕ

  І

  ІI

  ІII

  ІV

  І – ІV

  Брой учебни седмици

  31

  32

  32

  32

  Учебна година

  2013/

  2014

  2014/

  2015

  2015/

  2016

  2016/

  2017

  1

  2

  3

  4

  5

       6

  7

  А

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

  1.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

  889

  Български език и литература

  217

  7

  224

  7

  224

  7

  224

  7

  889

  2.

  ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ

  256

  I Чужд език – английски език

  64

  2

  96

  3

  96

  3

  256

  3.

  МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  476

  Математика

  124

  4

  112

  3,5

  112

  3,5

  128

  4

  476

  4.

  ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  111

  Роден край

  31

  1

  31

  Човекът и обществото

  48

  1,5

  32

  1

  80

  5.

  ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

  112

  Околен свят

  32

  1

  32

  Човекът и природата

  32

  1

  48

  1,5

  80

  6.

  ИЗКУСТВА

  444

  Музика

  62

  2

  64

  2

  48

  1,5

  48

  1,5

  222

  Изобразително изкуство

  62

  2

  48

  1,5

  64

  2

  48

  1,5

  222

  7.

  БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

  127

  Домашен бит  и техника

  31

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  1

  127

  8.

  ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

  286

  Физическо възпитание и спорт

  62

  2

  64

  2

  80

  2,5

  80

  2,5

  286

  ОБЩО ЗА ЗП:

  589

  19

  640

  20

  736

  23

  736

  23

  2701

  Б

  задължителноизбираема подготовка (ЗИП)

  93

  3

  64

  2

  64

  2

  64

  2

  285

  1.

  Български език и литература

  31

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  1

  127

   2. Английски език

  62

  2

  32

  1

  32

  1

  32

  1

  158

  ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП:

  682

  22

  704

  22

  800

  25

  800

  25

  2986

  В

  СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

  124

  4

  128

  4

  128

  4

  128

  4

  508

  ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП /включват се предвидените часове за СИП/:

  713

  22

  736

  22

  864

  25

  864

  25

   

  Facebook