Untitled-7 copy (2)

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ“ – ПЛОВДИВ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V, VI И VII КЛАС

Състезанието ще се проведе на 28.03.2020г. в сградата на Частно основно училище „Бъдеще“ гр. Пловдив с начален час 10:00ч. Учениците трябва да се явят в училището не по-късно от 09:30ч и да заемат местата си не по-късно от 09:50ч.

Състезанието ще се проведе в един кръг/модул и ще бъде с продължителност 3 астрономически часа. Учениците имат право да напускат стаята след изтичане на първите 90 мин. Разрешено е да носят в себе си само бутилка минерална вода. Всеки ученик получава комплект с необходимите материали и пособия от организаторите, включително листове за чернова, белова, лист с отговори, изпитни материали и химикал.

Съдържанието на изпита/състезанието е в три раздела. 

Първи раздел Reading Comprehension съдържа два текста за четене с по 5 въпроса към всеки текст и трети текст, съдържащ 5 параграфа, като към тях са предложени пет обобщаващи твърдения или заглавия, които да се свържат правилно. 

Втори раздел Use of English (практически английски):

Blanked and Open Cloze Test – Един завършен текст с 10 липсващи думи/фрази като за всяка се предлага по 4 варианта, от които учениците трябва да изберат верния.
Един завършен текст с 10 липсващи думи/фрази, които учениците да попълнят, следвайки контекст без предложени варианти.

Error Identification – Откриване на грешки в 5 изречения.

Sentence Transformation – Трансформация на пет изречения при зададени част от второто изречения и ключова дума, която не трябва да се променя. 

Word Formation –В свързан текст с пет пропуснати езикови единици учениците следва да попълнят липсващата словоформа, производна на зададената ключова дума.Трети раздел Composition: Писане на текст в рамките на 100-120 думи на избрана от учениците тема  от предложени две.

Заявления и  такса за участие – 10 лв. се приемат до 15.03.2020 г. в Частно основно училище “Бъдеще”, гр. Пловдив, бул.” Шести септември” №  252 , тел.032 622656