Стоянстрой

Частна английска гимназия

Стоянстрой

Частна английска гимназия

Стоянстрой

Частна английска гимназия

Стоянстрой

Частна английска гимназия

Стоянстрой

Частна английска гимназия

Приемът на ученици след VII клас

Приемът  на  ученици  след VII  клас започва  от  първи Февруари за следващата учебна година!
Необходими документи 
1 Удостоверение за основно образование.
2 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.
3 Копие от акта за раждане.
4 Заявление по образец.
Безплатни пробни изпити, обучение в малки групи.