Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

ЧОУ Бъдеще

ЧОУ “Бъдеще” е разкрито със Заповед №РД14-58 от 14.06.2005 г.

гр.Пловдив, Бул.”Шести септември” 252,

0886836372

тел/факс: 032/62-26-56

 info@sarievschools.eu

Прием на ученици

Във връзка с епидемиологичната обстановка за учебната 2020/2021 ще се приемат до 10 деца в паралелка.


Първи клас
необходими документи:

1 Удостоверение за завършена подготвителна група.

2 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

3 Копие от акт за раждане.

4 Заявление за записване.

От първи до четвърти клас/ранно чуждоезиково обучение/

От пети до седми клас/засилено изучаване на английски език/

Пети клас необходими документи:

1 Удостоверение за завършен клас.

2 Удостоверение за преместване.

3 Талон за проведен профилактичен преглед от личен лекар.

4 Копие от акт за раждане.

5 Заявление за записване.

Приемът ще се извършва по документи от  Февруари месец за следващата учебна година.

Освен всички предимства на образователния процес, осъществяван по програмите на МОН, по – малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес .

Учениците в ЧОУ “Бъдеще”получават безплатни консултации по всички предмети и допълнителни занимания, съобразени с нивото и потребностите им.

Класовете са до 16 деца в паралелка, което дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
Формират се умения за ефективна организация на времето за самоподготовка.

Възпитанието и обучението са според държавните образователни изисквания.
Основен акцент е поставен на английския и българския език, между които се разпределят часовете по ЗИП.

Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, охрана, медицинско обслужване и застраховка.

Храна, тенис на корт, тенис на маса, йога, изобразително изкувство, снукър, пеене, индивидуални занимания по пиано  се заплащат допълнително по цени, утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.