Частна езикова гимназия  „Стоян Сариев” е създадена през 1995 г. със Заповед  РД – 14 – 43 / 10.05.1995г. на Министъра на образованието и науката. Това е първото частно училище на територията на Пловдив и  област Пловдив.

Основател на училището е инж. Стоян Сариев –един от малкото предприемачи и родолюбиви българи, който смята, че  успелите хора дължат на обществото и децата си възможност за качествено образование. В този дух и по предложение на своя син Георги Сариев започва изграждане на едно ново и модерно училище.

Любомир Христов, първи директор на Държавната английска гимназия-  Пловдив   разработва идеята и я  предлага на инж. Сариев.

Инж. Стоян Сариев в рамките на  пет години  реализира този мащабен проект , като не пести сили и средства в стремежа си за създаде модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното общество.

Десет години след откриване на Частната езикова гимназия  проектът се разширява и се създава  Частно основно училище „Бъдеще“ за ученици от 1 до 7 клас. Това дава възможност да се затвори цикълът за обучение  на три етапа- начален, прогимназиален и гимназиален . Изучаването на английски език е приоритет наравно с изучаване на българския език.

Тук идва  поканата на  университет Кеймбридж  и Британският  съвет за образование за съвместно развитие и сътрудничество. Това дава  възможност за създаване на Изпитен център на Кеймбридж към Частната езикова гимназия „Стоян Сариев“  за цяла  Южна България. Сертификатът е пожизнен и признат в цял свят. До днешна дата над 318 ученика са придобили успешно правото  да продължат образованието си в най-престижните университети в цял свят – Япония,  Великобритания  и  „Бръшляновата лига“- Съединените американски щати.

Непосредствено след този успех , Министърът на образованието даде възможност да се разкрие Център за професионално образование към Частна езикова гимназия „ Стоян Сариев“ . Лицензът на Центъра е за десет специалности за реализиране на професионално развитие на хора от различни възрасти и съсловия.

Всички тези институции се обединиха в Образователен комплекс „Стоян Сариев“

През 2020 г се подготвяха тържествено отпразнуване на  25 години Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“, 15 години Частно основно училище „Бъдеще“ и 5 години изпитен Център Кеймбридж.

За съжаление смъртта на основателя  на тези образователни  институции инж. Стоян Сариев  помрачи и отложи във времето празничните събития.

От 2003 година Георги Сариев- син на основателя  е управител  и собственик на Частна езикова гимназия „Стоян Сариев”и Частно основно училище “Бъдеще”. Завършва средното си образование в Irwing College Leichester UK. През 2001 г. се дипломира в Американски университет Хюрон – Лондон в сътрудничество с колеж Марлборо Вермонт.

От 2007   директор на Частна езикова гимназия „Стоян Сариев” и Частно основно училище “Бъдеще” е Светла Тошкова – музикант и меценат . Завършила е Музикалната академия в Пловдив със специалност   пиано в класа на проф. Георги Петров.

За 25 години съчетавайки опита от миналото с изискванията на настоящето и технологиите на бъдещето,  с ежедневната си работа целият екип на училището изпълва с конкретно съдържание мотото на гимназията:  „За упоритите няма непреодолими пътища“.

ЧЕГ „Стоян Сариев” е със статут на иновативно училище с традиции и визия за бъдещето.

Над 90 % от завършили гимназията са приети в престижни български, европейски и американски университети.

В училището се дава възможност на всеки  ученик  да се развива  както физически, така и интелектуално. Паралелно в училището  се развиват наука, спорт и изкуства.

Спортната база на Образователния комплекс се състои от  зали и площадки на открито и закрито. Развиват  се спортовете   тенис на маса, тенис на корт, футбол, както и други видове  по избор на  ученика.

На финалите на Световните ученически игри в Китай  2019г. отборът на ЧЕГ “Стоян Сариев“ спечели първо място и правото да представлява България.

През 2008 г. екипът на ЧЕГ „Стоян Сариев“ се включи в европейски проект „Обединени от изкуството за свят без граници и различия” и участва в  създаването на  Ученическа театрална академия „Ракурси”. Плод на работата на учители и ученици по проекта е спектакълът „ Кръстопътища“.

„ЗЛАТНА КНИГА” за принос в развитието на българското образование и „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ  В ОБРАЗОВАНИЕТО бе връчен  от Съвет на европейската научна и културна общност.

През 2017г. Министерството на образованието и науката предложи Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ – за иновативно училище  от 185 такива .

 

Дългогодишна традиция е получаването на знаков сребърен пръстен  с логото на  гимназията, символ на общността на ЧЕГ „Стоян Сариев“.

От 2021 г се учреди Почетен знак  в памет на инж. Стоян Сариев. Почетният знак  ще се връчи на  зрелостници  м. май  2021 година  за заслуги в  образованието, спорта и изкуствата.

За учебната 2020/2021г. в ЧЕГ „Стоян Сариев“ се обучават 45 ученици от VIII  до  XII клас. Екипът се състои от 22  човека – директор, заместник-директор, 17 преподаватели, медицинска сестра и хигиенист.

Частно основно училище  „Бъдеще“ , като част от Образователен комплекс „Стоян Сариев“ вече  15 години  обучават деца  от І-ви до VІІ-ми клас със засилено изучаване на английски език. Обучението е  с целодневна организация на учебните занимания със следобедна занималня с осигурени пълноценно хранене и организиран отдих.

Първите стъпки в познанието са от особена важност и затова  възпитаваме и изграждаме личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация като пълноценни граждани на демократичното общество, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят, хора, притежаващи общочовешки и национални ценности, с изявени индивидуални творчески заложби и развити лидерски способности .

Политиката на  Частно основно училище „Бъдеще“ е ,че качеството на образование  се създава при индивидуална работа с учениците и малкият брой деца в паралелка .Ученето без стрес  е най-ползотворно и възпитава любов към знание, затова училището създава домашна атмосфера и сигурна училищна среда.

Възпитаниците на ЧОУ «Бъдеще» развиват своите разностраннни интереси и способности и в извънучилищни занимания по театър, изобразително изкуство, пиано, йога и различни спортни дейности.

Още в начален етап малките ученици от ЧОУ «Бъдеще» участват на състезания и олимпиади, в които придобиват увереност и самочувствие, а високите им резултати са доказателство, че знанията им се трупат и обогатяват.

За  2020 г на Национално  външно оценяване  училището е в ТОП 10 на училища в Пловдив и региона.

ЧЕГ „Стоян Сариев“ и ЧОУ „Бъдеще“ са членове на българската асоциация на частните училища в България.

Стъпка по стъпка преподавателският  екип изгражда  мислещи, креативни и критични млади хора, способни да вземат решения, да правят избор, свободни и отговорни, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, конкурентни в познанията си по български, английски език, математика и другите учебни предмети.

Със заповед № РД-09-2703 от 6 октомври 2020г. на Министерството на образованието и науката, обнародвана в Държавен вестник бр.89 от 2020г. Частна езикова  гимназия „Стоян Сариев“ и Частно основно училище „Бъдеще“ са включени в системата за държавно финансиране. Този факт повиши интереса на много родители и ученици за записване в Образователен комплекс „Стоян Сариев“.  В резултат на това свободните места във всички паралелки в ЧОУ „Бъдеще“ и ЧЕГ „Стоян Сариев“ са много-малко.

Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ и Частно основно училище „Бъдеще“ с основание претендират, че предоставят елитно образование на европейско ниво, необходима основа за постигане на бъдещите цели на младите хора.