Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Екип

Инж. Стоян Сариев

Основател  на училището, който не пести сили и средства в стремежа си за създаване на модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното образование.

Инж. Стоян Сариев е роден на 13 февруари 1953 г. Починал 28.07.2020 г. Завършил е Висш институт за архитектура и строителство гр. София. До 1989 г. е директор на Строително предприятие към зърнено – фуражен комбинат гр. Пловдив Регистрира първата частна строителна фирма “Стоянстрой” през 1989 г. в гр. Пловдив, с решение №538/28.06.1989 г.

Георги Стоянов Сариев

Управител и собственик на Частна езикова гимназия “Стоян Сариев” – Пловдив Завършва средното си образование в Irwing College Leichester UK. През 2001 г. се дипломира в Американски университет Хюрон – Лондон в сътрудничество с колеж Марлборо Вермонт. От 2003 г. е управител на Частна езикова гимназия “Стоян Сариев” и Частно основно училище “Бъдеще”.

Светла Тошкова

Директор на Частна езикова гимназия “Стоян Сариев” и Частно основно училище “Бъдеще”. Образование – Музикална академия г. Пловдив.

Учителски екип на гимназия „Стоянстрой“

  • В частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение са спазени изискванията на ЗНП и правилника за неговото прилагане по отношение на учителите, преподаващи по съответните учебни предмети
  •  Всички учители са с завършено висше образование – степен “магистър”
  •  Не се допуска изоставане по отношение на задължителния учебен материал
  •  Разработена е система за компенсиране на невзети часове в случаи като отсъствие на учител, технически причини и др.
  •  Стриктно се спазват държавните образователни стандарти
  • Учебните предмети с най-голяма тежест, на които се дават най-голям брой часове се наричат профилиращи