Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Екип

Инж. Стоян Сариев

Основател и собственик на училището, който не пести сили и средства в стремежа си за създаване на модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното образование.

Инж. Стоян Сариев е роден на 13 февруари 1953 г. Завършил е Висш институт за архитектура и строителство гр. София. До 1989 г. е директор на Строително предприятие към зърнено – фуражен комбинат гр. Пловдив Регистрира първата частна строителна фирма “Стоянстрой” през 1989 г. в гр. Пловдив, с решение №538/28.06.1989 г.

Георги Стоянов Сариев

Управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив Завършва средното си образование в Irwing College Leichester UK. През 2001 г. се дипломира в Американски университет Хюрон – Лондон в сътрудничество с колеж Марлборо Вермонт. От 2003 г. е управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”.

Светла Тошкова

Директор на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”. Образование – Музикална академия г. Пловдив.

Учителски екип на гимназия „Стоянстрой“

  • В частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение са спазени изискванията на ЗНП и правилника за неговото прилагане по отношение на учителите, преподаващи по съответните учебни предмети
  •  Всички учители са с завършено висше образование – степен “магистър”
  •  Не се допуска изоставане по отношение на задължителния учебен материал
  •  Разработена е система за компенсиране на невзети часове в случаи като отсъствие на учител, технически причини и др.
  •  Стриктно се спазват държавните образователни стандарти
  • Учебните предмети с най-голяма тежест, на които се дават най-голям брой часове се наричат профилиращи