Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Прием на ученици в частна езикова гимназия „Стоян Сариев“

  • Свидетелство за завършен седми клас
  • Удостоверение за преместване
  • Тест по БЕЛ, утвърден от директора на гимназията
  • С предимство при кандидатстване се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
  • Приемат се ученици от цялата страна
  • Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразно Учебния план на Гимназията
  • Заявление за прием 8 клас

Във връзка с епидемиологичната обстановка за учебната 2020/2021 ще се приемат до 10 деца в паралелка.

За информация 0886836372