Критерии за прием за 100 % безплатно обучение

в ЧОУ”Бъдеще„ и ЧЕГ „Стоян Сариев”

Без ограничения за район, град  или държава при кандидатстване!

Прием  за    I клас,   V клас  и VIII клас

 

Платен прием Заявления
  Езикова гимназия
  Основно училище
   
Безплатен прием  
  ЗАЯВЛЕНИЕ безплатен прием 1,5,8 клас
Критерии Макс. брой точки Балообразуване Приложени документи
Дете с таланти  в спорт, изкуства, наука 6 По 2 т на ниво Награди на регионално, национално , международно ниво
Дете с проблем или обучителни трудности 4 4 ТЕЛК
Друго дете от семейството, завършило училището 2 2 Копие от диплома на ученик, завършил училището
Друго дете от семейството, записано в училището 4 4 Сл.бележка от училището
Допълнителни точки за всяка учебна година,която детето е обучавано  в учебното заведение, но не повече от 3 точки 1-3 По 1 т на година Служебна справка от архива на училището
Дете без 1 или 2 ма родители 6 6 точки Акт за смърт на родител
Дете на служители, работещи на първа линия в сферата на образованието, здравеопазването и министерството на вътрешните работи 6 По 3 т.на родител Сл.бележка с изх. № и мокър печат от работодател
Деца близнаци и тризнаци 6 2 т дете Акт за раждане на всяко дете
Деца на родители завършили училището 3 По 1,5 т. на родител Копие от диплом за завършено образование в  училището
Общ брой точки: 40    

 

Кандидатстването се извършва с подаване на Заявление – образец от родител или настойник на ученика.

Комисия , определена със заповед на Директора в срок от 5 работни дни оповестява резултатите от класирането.

При равен брой точки ще се проведе събеседване с кандидата пред комисията.

Прием на заявления  в електронен вариант

от 26   май 2021 година.

Краен срок за кандидатстване 10 юни 2021 г

Класиране 15 юни 2021 г.

Оповестяване на резултати от 100% безплатен прием

на 16 юни 2021 г в 11,00 часа

 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 20 % от приетите ученици в училището, подлежащи на задължителна училищна подготовка, следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение.