Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Допълнителни услуги

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ НИВА ;

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК / ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ /;

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК / ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ /;

Следобедна занималня за ученици от І -ІV клас и V – VІІ клас / от 14.30ч. до 17.00ч.

Работа в малки групи, позволяваща индивидуален подход към всяко дете;

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ КЪМ

ЧОУ„БЪДЕЩЕ”

ЗАЯВЛЕНИЕ