Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Документи

     Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед №РД14-4310.V.1995 г. публикувана в ДВ, бр.47 от 1995 г.
През Април месец 2017 в изпълнение на ЗПУО  училището бе преименувано на Частна Езикова Гимназия „Стоян Сариев“.

 

Годишни планове
2018 ЧЕГ Годишен план и график.

2018 ЧОУ Годишен план и график.

Учебни планове

1 клас учебен план 2018-2019
5 клас учебен план 2018-2019

8 клас учебен план 2018-2019
9 клас учебен план 2018-2019

Документи свързани с ЧЕГ
ЧЕГ – Етичен кодекс
ЧЕГ – Превенция на ранното напускане (План и програма)

ЧЕГ – Правилник за дейността
ЧЕГ – Равни възможности (План и програма)
ЧЕГ – Стратегия и план за развитие

Документи свързани с ЧОУ
ЧОУ – Етичен кодекс
ЧОУ – Превенция на ранното напускане (План и програма)
ЧОУ – Правилник за дейността
ЧОУ – Равни възможности (План и програма)
ЧОУ – Стратегия и план за развитие

 

 

 

 

Facebook