Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Документи

     Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед №РД14-4310.V.1995 г. публикувана в ДВ, бр.47 от 1995 г. През Април месец 2017 в изпълнение на ЗПУО  училището бе преименувано на Частна Езикова Гимназия „Стоян Сариев“.

Годишни планове

2019 ЧЕГ Годишен план и график.

2019 ЧОУ Годишен план и график.

Учебни планове

1 клас учебен план 2019-2020

3 клас учебен план 2019-2020

4 клас учебен план 2019-2020

5 клас учебен план 2019-2020

6 клас учебен план 2019-2020

7 клас учебен план2019-2020

68 клас учебен план 2019-2020

9 клас учебен план 2019-2020

10 клас учебен план 2019-2020

11 клас учебен план 2019-2020

12 клас учебен план 2019-2020

10 Документи свързани с ЧЕГ

ЧЕГ – Етичен кодекс

ЧЕГ – Превенция на ранното напускане  

ЧЕГ – Правилник за дейността

ЧЕГ – Равни възможности

ЧЕГ – Стратегия и план за развитие

ЧЕГ – Организация на учебния ден 2019-2020

Административно обслужване

Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ

Заявление за издаване на дубликат

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление

Прием и преместване на ученици

Документи свързани с ЧОУ

ЧОУ – Етичен кодекс

ЧОУ – Превенция на ранното напускане

 ЧОУ – Правилник за дейността

ЧОУ – Равни възможности

ЧОУ – Стратегия и план за развитие

ЧОУ Организация на учебния ден 2019-2020

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I-VI в училище на чужда държава

 Правилник „Гугъл Облак“